Pierce-Arrow

1932. Pierce-Arrow Tank Truck

1932. Pierce-Arrow Tank Truck

1932. Pierce-Arrow Twelve Model 53 Touring Sedan

1932. Pierce-Arrow Twelve Model 53 Touring Sedan

1932-1938 (1934). Pierce-Arrow Model 1250A

1932-1938 (1934). Pierce-Arrow Model 1250A

1932-1938 (1933). Pierce-Arrow Model 1236 Twelve

1932-1938 (1933). Pierce-Arrow Model 1236 Twelve

1932-1938 (1933). Pierce-Arrow Model 1247

1932-1938 (1933). Pierce-Arrow Model 1247

1933. Pierce-Arrow Model 836

1933. Pierce-Arrow Model 836 2 Door

1933. Pierce-Arrow Model 836 2 Door

1933. Pierce-Arrow Model 836 Club Brougham

1933. Pierce-Arrow Model 836 Club Brougham

1933. Pierce-Arrow Model 836 Club Sedan

1933. Pierce-Arrow Model 836 Club Sedan

1933. Pierce-Arrow Model 836 Coupe

1933. Pierce-Arrow Model 836 Coupe

1933. Pierce-Arrow Model 836 Enclosed Drive Limousine

1933. Pierce-Arrow Model 836 Enclosed Drive Limousine